Gratis medlemskap ut året!

Hvem er vi?

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere og følgelig det naturlige valget for deg som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundet er organisert etter en tjenestemannsmodell og medlemmene er direktemedlemmer i Forskerforbundet.

Forskerforbundet ved Universitetet i Agder er en fagforening med rundt 650 medlemmer fordelt på fakultetene, lærerutdanningen og fellesadministrasjonen. Våre medlemmer er vitenskapelige ansatte og teknisk/administrativt personale i en rekke ulike stillinger. Vi er den største fagforeningen ved Universitetet i Agder og har sin historie helt tilbake til etableringen av distriktshøgskolene i 1969. Vi kan hjelpe deg i lønnsforhandlinger, i spørsmål som angår dine arbeidsvilkår og tilby kurs og sosialt fellesskap.

Les mer

Hva gjør vi?

Responsibility

Lønn

Vi forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeidsstedet og sentralt

Responsibility

Bistand

Bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvilkår

Responsibility

Faglig påfyll

Kurs, konferanser og seminarer for medlemmer og tillitsvalgte

Responsibility

Fellesskap

Faglig og sosialt fellesskap i på din arbeidsplass

Funfact
650

medlemmer

Funfact
9

tillitsvalgte

Funfact
100+

sentrale kurs

Funfact
200+

henvendelser

Siste nyheter