Siste nyheter

Funfact
650

medlemmer

Funfact
9

tillitsvalgte

Funfact
100+

sentrale kurs

Funfact
200+

henvendelser

Hva gjør vi?

Responsibility

Lønn

Vi forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeidsstedet og sentralt

Responsibility

Bistand

Bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvilkår

Responsibility

Faglig påfyll

Kurs, konferanser og seminarer for medlemmer og tillitsvalgte

Responsibility

Fellesskap

Faglig og sosialt fellesskap i på din arbeidsplass

Hvem er vi?

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere og følgelig det naturlige valget for deg som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundet er organisert etter en tjenestemannsmodell og medlemmene er direktemedlemmer i Forskerforbundet.

Forskerforbundet ved Universitetet i Agder er en fagforening med rundt 650 medlemmer fordelt på fakultetene, lærerutdanningen og fellesadministrasjonen. Våre medlemmer er vitenskapelige ansatte og teknisk/administrativt personale i en rekke ulike stillinger. Vi er den største fagforeningen ved Universitetet i Agder og har sin historie helt tilbake til etableringen av distriktshøgskolene i 1969. Vi kan hjelpe deg i lønnsforhandlinger, i spørsmål som angår dine arbeidsvilkår og tilby kurs og sosialt fellesskap.

Les mer