Ny forskning: Det lønner seg å være organisert

Les mer

Ny forskning: Det lønner seg å være organisert

06.11.2023 kl. 11:47 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

Forskerforum publiserte i oktober en studie som viser at det lønner seg å være organisert i en fagforening i Norge. Selv om uorganiserte har sin lønn fastsatt av den største tariffavtalen, har de ikke den samme lønnsutviklingen over tid som organiserte. Forskerne forklarer dette med at uorganiserte ikke har dedikerte tillitsvalgte til å argumentere for seg.

En av forskerne bak studien, Harald Dale-Olsen fra Institutt for Samfunnsforskning, forklarer hvorfor: «Når du melder deg inn i en fagforening, så begynner lønnen din sakte, men sikkert å stige relativt til en ikke-organisert». Sammen med forsker Kjersti Misje Østbakken, fant han at lønnen til en professor øker med 3-8% i året sammenliknet med en ikke-organisert. Funnene overrasket ikke forskerne. De kjenner begge ansatte som sier at du må passe på å være fagorganisert, ellers er du helt avhengig av at instituttleder passer på din lønnsutvikling. Med en hektisk arbeidssituasjon og mange ansatte å passe på, er det kanskje ikke rart at oppfølgingen av de uorganiserte kan svikte.

Tillitsvalgte vet at det er krevende å se alle. Derfor inviterer vi medlemmene i nesten hvert lønnsoppgjør, til å fylle ut og sende oss et skjema med sitt lønnskrav. Dette bruker vi når vi forhandler ditt lønnskrav med ledelsen. Ledelsen sender ikke ut et slikt kravskjema, og kjenner dermed ikke like godt dine argumenter for høyere lønn. Dermed kan det være lett å bli oversett.

Selv om lønn er viktig, er det kanskje ikke den viktigste grunnen til å organisere seg i en fagorganisasjon. Forskerforbundets svenske søsterorganisasjon, SULF, gjennomførte en undersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge hva de ser som gevinster av å være organisert. Svarene var tydelige. Den viktigste gevinsten var ikke lønn, men tryggheten i å ha en sterk fagorganisasjon i ryggen. I et langt karriereløp fra midlertidige ansettelser til fast stilling, er det mye som kan gå en imot. Det hender at arbeidsgiver handler på tvers av retningslinjer og ansattes rettigheter. Støtte fra en fagorganisasjon med lokale tillitsvalgte, erfaring og tilgang til juridisk kompetanse, gir deg en forsikring og trygghet til å gå imot urett gjennom karriereløpet.


Blog
Del: