Lønnsoppgjøret er i havn - vi får ny tariffavtale

Les mer
Blog

Lønnsoppgjøret er i havn - vi får ny tariffavtale

07.09.2022 kl. 10:02 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

Etter mekling på overtid kom partene i lønnsoppgjøret i staten til enighet. Resultatet medfører bl.a. at Unio forlater tariffsamarbeidet med LO og YS. I stedet inngår Unio og Akademikerne en ny, felles tariffavtale med staten.

Tariffsamarbeidet med LO og YS er nå historie. Samarbeidet medførte at disse to store hovedorganisasjonene brukte sin innflytelse til å gi høyere lønnsutvikling for grupper med kort utdannelse enn Unios mange medlemmer med lang utdannelse. Nå har Unio forlatt dette tariffsamarbeidet, og Unio får mye større råderett over egen lønnspott. Ny tariffavtale sammen med Akademikerne gjør at vi i fellesskap kan fremme tydeligere argumenter for lønnsutviklingen til medlemmer med lang utdannelse.

Nytt er det også at det ikke lenger blir et sentralt lønnsoppgjør i den forstand at det gis generelle tillegg til bestemte grupper, slik vi har sett tidligere. Hele potten forhandles nå lokalt, og generelle tillegg, gruppevise og individuelle tillegg vil nå forhandles lokalt.

 

Mer detaljert fra oppgjøret

Ramme for oppgjøret: 3,84%

Fratrukket overheng og glidning blir det 2,46% til lokale forhandlinger med virkning fra 1.5.

 

I den nye tariffavtalen blir det ingen A-tabell eller lønnsrammer. Lønnen oppgis nå i kroner, og det innføres lønnsstiger på hhv. 10 og 16 år. Det blir en egen lønnsstige for stipendiater.

Kort lønnsstige har en lengde på 10 år med 1,1% årlig stigning. Lang lønnsstige har en lengde på 16 år med en årlig stigning på 1,1% årlig de første 10 årene, og deretter 0,55% årlig de neste 6 årene.

Det er avtalt egne regler for hvordan ansatte i stillingskoder med lønnsramme skal overføres til de nye lønnsstigene.

 

Den ny hovedtariffavtalen har også en rekke presiseringer som er gunstige for oss i forhold til gammel tariffavtale.

Du kan lese mer om tariffoppgjøret her: Hva betyr lønnsoppgjøret for deg?

Vi vil publisere mer informasjon etterhvert om hvordan den nye tariffavtalen vil virke.

 

 

Del: