Lønnsoppgjøret 2023 er i gang på UiA

Les mer

Lønnsoppgjøret 2023 er i gang på UiA

30.08.2023 kl. 14:42 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

I dette lønnsoppgjøret blir hele potten fordelt gjennom lokale lønnsforhandlinger, som sist. Rammen for lønnsoppgjøret tilsvarer 5,3% lønnsøkning. 

Ledelsen ved UiA, Akademikerne og Unio har hatt flere møter hvor man har forhandlet fram en profil for oppgjøret. Nå starter arbeidet i mer detalj, og forhandlingene må være ferdigstilt innen 31.10.

Partene er enige om at det må gis et høyt generelt tillegg på grunn av den høye prisstigningen som rammer alle. Vi er også enige om å sette av en liten pott til individuelle justeringsforhandlinger, men potten er ikke stor nok til å forsvare at vi inviterer våre medlemmer til å sende inn egne lønnskrav. Derfor vil du ikke motta invitasjon og kravskjema fra Forskerforbundet i dette oppgjøret.

Ansatte som får ny jobb etter 1.5., som slutter i løpet av året, eller som har hatt forhandlinger på særlige grunnlag etter denne datoen, er ikke med i det lokale lønnsoppgjøret. Dette er vanlig praksis.

Del: