Vi er i streik!

Les mer

Vi er i streik!

24.05.2024 kl. 13:49 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

Meklingen i lønnsoppgjøret mellom Staten og Unio/Akademikerne førte ikke fram innen fristen. Forskerforbundet hører til hovedsammenslutningen Unio. Både Unio og Akademikerne er dermed i streik, og de har sendt ut varsel om plassfratredelse for flere av sine medlemmer. Striden i forhandlingene har dreid seg i stor grad om vi skal gå tilbake til én felles hovedtariffavtale for Unio, Akademikerne, LO og YS. Unio/Akademikerne vil beholde to avtaler og mener dette best ivaretar ansatte med lang utdannelse. På den andre siden mener LO/YS at kun én felles hovedtariffavtale kan gi medlemmer med lav eller ingen utdannelse et rettferdig lønnsoppgjør, som etter deres syn betyr at deres medlemmer gis et større tillegg. Les mer om disse posisjonene via lenkene lenger ned på siden.

 

Hvordan rammer dette oss på UiA?

Ingen medlemmer i Forskerforbundet ved UiA er foreløpig tatt ut i streik. Dette kan endre seg, dersom streiken trappes opp med flere streikende i de neste fasene. Du vil få beskjed dersom dette vil berøre deg, og Forskerforbundet har allerede sendt SMS til deg om dette.

Dermed skal du stort sett opptre som før. Dersom du er tillitsvalgt, skal likevel alt partssamarbeid opphøre nå som vår organisasjon er i streik. Du kan fortsatt delta i møter om personalsaker (f.eks. AU eller AR) eller i forhold som faller inn under arbeidsmiljøloven. Du kan lese mer om hvordan du som medlem skal opptre via disse lenkene:

Til deg som IKKE er tatt ut i streik

Til deg som er berørt av streiken

Hvorfor ble det streik?

Derfor streiker Unio - kort fortalt

Derfor streiker vi - grundig forklaring

 

Bør jeg foreta meg noe FØR jeg eventuelt tas ut i streik?

Ja, det er viktig at du forbereder deg før du eventuelt tas ut i streik. F.eks. bør du melde inn og få godkjent ferieuttak hos arbeidsgiver før du eventuelt tas ut i streik. Har du ikke gjort dette, og du tas ut, må du utsette ferien. Dette gjelder også evt. avspassering. Tas du ut i streik, settes ditt ordinære arbeidsforhold på vent. Dermed blir Unio din arbeidsgiver og som betaler din lønn. Lurer du på noe, så ta kontakt med din lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet. Informer gjerne om at du har tatt ut ferie. Du kan lese mer om hva som gjelder dersom du tas ut i streik fra denne lenken:

Hva gjelder for deg om du tas ut i streik?

 


Blog
Del: