Årets lønnsforhandlinger er ferdige

Les mer

Årets lønnsforhandlinger er ferdige

14.11.2022 kl. 13:58 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

Partene i lønnsoppgjøret ved UiA har kommet til enighet og protokollen er underskrevet. Ansatte har nå mottatt en epost fra UiA hvor de informeres om resultatet av tarifforhandlingene. Det er flere endringer i årets oppgjør. Her er noen:

  • Forskerforbundet har nå en felles hovedtariffavtale med Akademikerne

  • Lønnstrinn er forsvunnet og blitt erstattet av lønn oppgitt i kroner

  • Lønnsrammer er erstattet av lønnsstiger med automatisk lønnsøkning i prosent. Ansatte i kort lønnsstige (10 år) får 1,1% i lønnsøkning per år, mens ansatte i lang lønnsstige (16 år) får 1,1% per år i lønnsøkning i de første 10 årene og deretter 0,55% i lønnsøkning per år i de neste seks årene.

  • Stipendiatene er nå plassert i en egen lønnsstige som sikrer årlig lønnsvekst på 3%

  • Potten til lokalt lønnsoppgjør utgjorde i snitt 2,46% lønnsøkning per ansatt

  • Hele potten i lønnsoppgjøret har blitt forhandlet lokalt

  • Styret ved UiA tilførte 2 millioner ekstra til potten

I forhandlingene mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ble det enighet om en generell lønnsøkning på 1,5%. Dette er et relativt høyt generelt tillegg, men partene var enige om at alle trenger en lønnsutvikling pga den høye prisstigningen som rammer alle. I tillegg ble det enighet om et gruppetillegg på 0,55% til ansatte som ikke er i lønnsstige eller som har så lang ansiennitet at automatiske lønnsøkninger har opphørt (hhv. 10 år og 16 år). Dette tillegget sikrer dermed lønnsøkning til ansatte som ikke lenger har et automatisk lønnsopprykk i sin lønnsstige.

Partene forhandlet også om lønnstillegg til stipendiatene. I motsetning til andre ansatte, sikrer hovedtariffavtalen at stipendiater automatisk får en årlig lønnsøkning på 3%. I tillegg til dette, ble partene enige om å gi stipendiater som oppfyller visse betingelser, et kronetillegg på 2.500,-. Betingelsene er disse: Alle stipendiaterer i sitt første og andre år gis et kronetillegg på 2.500,-. Stipendiater i sitt tredje år i et fire-årig løp med arbeidsplikt, gis også 2.500,-.

Resten av potten ble avsatt til forhandlinger basert på individuelle lønnskrav.

I tillegg forhandlet partene alle krav om kodeendringer fra administrativt ansatte, og ansatte som har fått kodeendring har fått melding om dette.

Lønnstilleggene som følge av tariffoppgjøret gjelder fra 1.5.22. Du vil dermed få etterbetalt lønnsøkningen på desemberlønna.

Forskerforbundet er fornøyd med hvordan våre medlemmer ble sett i årets lokale lønnsforhandlinger. Det er tydelig at det lønner seg å være organisert og å ha noen til å forhandle for seg.

Likevel er vi ikke tilfreds med at potten som ble avsatt til lønnsforhandlinger ikke var stor nok til å sikre medlemmer en kompensasjon for den høye prisveksten. Når prisveksten er på omkring 6% sier det seg selv at en pott som sikret et lønnsopprykk i snitt på 2,46% ikke er tilstrekkelig.


Blog
Del: