Godt lønnsoppgjør for Forskerforbundets medlemmer

Les mer

Godt lønnsoppgjør for Forskerforbundets medlemmer

06.11.2023 kl. 11:23 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

Lønnsoppgjøret er over og partene har underskrevet protokollen. Totalt ble nesten 50 millioner kroner fordelt i lønnsoppgjøret til ansatte i hovedtariffavtalen for Unio og Akademikerne. Også uorganiserte får lønnsøkning basert på enigheten som ble inngått, jfr. tariffavtalen.

 

Resultatet ble tidenes beste for Forskerforbundets medlemmer. Rammen i oppgjøret tilsvarte en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,3%. Partene ble tidlig enige om at den høye prisveksten gjorde det nødvendig med et solidarisk og høyt generelt tillegg til alle med mål om minst en årslønnsvekst som tilsvarte 5,3%.

 

I tillegg til det lokale tariffoppgjøret, er det også bestemmelser i hovedtariffavtalen som kan gi deg lønnsvekst. Hovedtariffavtalen for Unio og Akademikerne sikrer visse stillingsgrupper en automatisk lønnsutvikling etter ansiennitet. Ansatte i såkalt kort lønnsstige sikres en årlig lønnsvekst på 1,1% i ti år. Er du ansatt i lang lønnsstige får du også 0,55% lønnsvekst hvert år de neste fem årene. Stipendiater er sikret en automatisk lønnsvekst på 3% hvert år. Et slikt opprykk følger datoen for når du ble ansatt. Ansatte som er direkteplassert utenom lønnsstiger, får ingen automatiske lønnsøkninger.

 

Partene var enige om at siden slike lønnsøkninger også inngår i tariffoppgjøret, tas de med i målet om årslønnsveksten. Ledelsen ved UiA tar ikke med dette automatiske opprykket i informasjonen du får om din lønnsøkning. Har du et slikt tillegg i din stilling, må du derfor plusse det på lønnsøkningen du får i det lokale lønnsoppgjøret. Datoen du får dette sentrale tillegget følger datoen du ble ansatt i stillingen.

 


Blog
Del: