Lønnsstatistikken gir utfordringer for UiA

Les mer
Blog

Lønnsstatistikken gir utfordringer for UiA

30.05.2022 kl. 12:18 • Publisert av: Forskerforbundet UIA

Hvert år oppdaterer Forskerforbundet sin lønnsstatistikk for ulike stillinger i U&H-sektoren basert på innrapporterte protokoller fra lønnsforhandlingene. Deretter beregnes det relative lønnsnivået ved hvert universitet og høgskole for ulike stillinger. Se mer om hvordan nettopp din stilling kommer ut her: https://www.forskerforum.no/lonnstall-for-2021-sa-mye-tjener-ansatte-ved-universiteter-og-hoyskoler/

 

Tallene for 2021 viser dessverre at lønnsnivået ved UiA ligger lavere enn de fleste andre  i sektoren. Av de 18 mest vanlige vitenskapelige og administrative stillingene ved UiA, er det kun fem stillinger som har høyere snittlønn på UiA enn landsgjennomsnittet. Ser vi til vår nærmeste konkurrent i nord, USN, finner vi at hele 12 av 18 stillinger ved USN har høyere snittlønn enn resten av landet.

 

Et dårlig rennommé som universitet?

Statistikken er trist lesning for våre medlemmer som oppdager at de ligger lavt i lønn. Tallene bør også gi en alarm hos ledelsen ved UiA. Hva kan denne ulempen i lønn føre til på sikt? Vil UiA få et dårlig rennommé som et universitet som betaler dårligere, eller varsler tallene om økte rekrutteringsutfordringer? Vil attpåtil det dårlige resultatet føre til at nøkkelpersonell søker seg til andre jobber?

 

En selvforsterkende og nedadgående spiral

Lavere lønn betyr også at den samlede lønnsmassen blir lavere. Dermed vil man motta mindre penger til neste lønnsoppgjør. Rammen for lønnsoppgjøret kommer i form av en pott penger som regnes ut som en prosentsats av den samlede lønnen til alle ansatte på universitetet. Ligger man lavere enn konkurrentene i lønnsmasse, vil man derfor få mindre til fordeling i lønnsoppgjøret.

 

Effekten over tid er at lønnsnivået faller ytterligere. Det blir vanskelig å rette opp dette uten å tilføre lønnsmidler fra egne budsjetter. I 2021 ba organisasjonene styret ved UiA om å bevilge 6 millioner kroner som et tilskudd til lønnspotten nettopp for å møte denne utfordringen. Den oppdaterte statistikken etter lønnsoppgjøret viste at dette hjalp på lønnsnivået, men langt fra nok. Årsaken er sammensatt, men en viktig grunn er at også andre universiteter og høgskoler avsatte egne midler til sine lokale lønnsforhandlinger.

 

Hva gjør Forskerforbundet?

Sentralt arbeider Forskerforbundet for å øke lønnen til alle våre medlemmer med lang utdannelse. Lokalt vil Forskerforbundet igjen anmode styret om å avsette midler for å hindre ytterligere forverring av lønnsnivået. Vi jobber også for å heve minstelønnsnivået for flere stillingsgrupper, og særlig for at stillinger som faller langt bak landsgjennomsnittet får et ekstra lønnsløft.

 

Del: